Тостер боксмастери

Толук жаңылануу! Биз боксмастерди кубаттуу күч менен толтурдук! Өзгөчө же ачуу кыртылдак панировкадагы ширелүү тоок этинин сулп эти, кызгылт хашбраун, сыр, помидор, салат жана назик соусу ысык жука токочтун ичине оролуп, өзгөчө даам берип турат!

энергетикалык баалуулугу тууралуу таблица (xlsx)

210 KGS

Жакын жайгашкан KFCни табуу (ресторандардын картасына өтүү)

Таблицада көрсөтүлгөн тамактардын азыктык жана энергетикалык баалуулугу технико-технологиялык карталардын, лабораториялык изилдөөлөрдөн алынган маалыматтын жана эт алып келүүчүлөрдөн алынган азыктын баалуулугу боюнча маалыматтын негизинде түзүлгөн. Порциялардын көлөмдөрүнүн айырмачылыгы, аймактык жана мезгилдик айырмачылыктар менюдагы ар бир продукттун азыктык баалуулугуна таасир этүүсү мүмкүн.

Тамактардын курамындагы азыктары маалы менен өзгөрүүсү мүмкүн. Маалымат учурдагы менюнун негизинде берилген жана алдын ала кабарлоосуз өзгөртүлүүсү мүмкүн.